Stahl-Fabrik Kft.
HU DE EN

A Stahl-Fabrik Kft.
minőségpolitikája

A STAHL-FABRIK Kft. stratégiai célrendszerén belül az egyik alappillér a minőségpolitika, melynek megvalósítása biztosítékul szolgál a megrendelők által elvárt műszaki és minőségi szintű szolgáltatásokhoz, kivitelezési és szerelési projektek megvalósításához.

A társaság jövőjének megalapozása, piaci versenyképességének fenntartása a megrendelők által megkövetelt magas színvonalú, szakmailag kifogástalan szolgáltatásokkal lehetséges. A piacon folytatott konkurenciaharcban a fennmaradás és hosszú távú fejlődés egyetlen esélye a megrendelői igényekmegbízható és minőségi megvalósítása.

A STAHL-FABRIK Kft. vezetősége elkötelezett az alábbi célok megvalósításában:

  • minden munkatársunkban tudatosítani, hogy az általa végzett tevékenységek során a vezetőség által meghatározott hosszútávú stratégiával összhangban, valamint a minőségpolitikai nyilatkozat szellemében tevékenykedjen,
  • a társaság magas színvonalon végzett szolgáltatásai a cég pozitív hírnevét, megbízhatóságát, stabilitását öregbítsék a megrendelőknél,
  • társaságunk minőségpolitikája érvényesüljön az általunk nyújtott szolgáltatások minden fázisában és a megrendelő képviselőjével történő kapcsolattartásban,
  • a megrendelői igények, elvárások, minőségi követelmények teljesítésre, a vállalt feltételek és határidők betartásra kerüljenek,
  • beszállítóinktól, külső szolgáltatóinktól elvárjuk, hogy az általuk beszállított termékek, szolgáltatások megfeleljenek az elvárt minőségi követelményeknek, és a vállalt határidőket teljesítsék,
  • folyamatosan fejlesztjük minőségirányítási rendszerünket, folyamatainkat, eljárásainkat, dolgozóinkat képezzük annak érdekében, hogy megrendelőink igényeit mind magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni.

A STAHL-FABRIK Kft. célja, hogy alkalmazott minőségirányítási rendszere mindenkor megfeleljen az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványban rögzített követelményeknek, valamint a minőségpolitikában megfogalmazott céljait megvalósítsa.

Veszprémvarsány, 2019. február 26.

Kovács Péter
ügyvezető